Boeken, boeken en nog eens boeken

Onlangs ontving de stichting een stapeltje boeken die alle over Stompwijk gaan. Een paar boeken zijn vrij recent want geschreven en gepubliceerd door de heer Schalken. Cor Schalkens boeken waren uitermate succesvol. In vrijwel ieder Stompwijks huishouden zijn wel een of meer publicaties van zijn hand te vinden.

Twee boeken hebben een paar jubilea van de Stompwijkse Boys als onderwerp. Vooral leuk vanwege de vele foto’s en de aardige verhalen van spelers en (oud)bestuursleden. De omstandigheden waarin de voetballers in de begintijd moesten voetballen, denk aan de kleedkamers of liever dat wat voor kleedkamer moest doorgaan [‘als wij de kleedkamer hadden verlaten, gingen de varkens er weer in’ las ik ergens] zijn naar huidige maatstaven beslist mensonterend te noemen.

De boeken gaan onderdeel uitmaken van een bibliotheekje met boeken en ander gepubliceerd materiaal. Denk hierbij aan artikeltjes, tijdschriften, de bladen van de buren, ‘gepubliceerde’ informatiepanelen en dergelijke.

Ook het vaak geciteerde werk van A. N. Duijnisveld, Stompwijk, zat tussen de boeken die ons werden overgedragen. U ziet hier de ietwat sombere omslag. De toestand van het boekje is niet al te best, maar alles is nog goed leesbaar.

Interessant is de opdracht in het boekje, zie vooral de fraaie handtekening:

Wie kan er iets meer vertellen over de W. Waaijer aan wie de heer Boogmans (H.d.s = Hoofd der school) het boekje in 1943 opdroeg?

Versieringen op de gevels van boerderijen

Zojuist vernam ik dat de tweede aflevering van het blad ‘Stompwiic’ van de persen is gerold. De komende dagen gaan bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Oud Stompwijk het blad versturen dan wel bezorgen. Nog even geduld alstublieft!

Hierbij nog een detail uit een wazige foto die ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw is gemaakt met een eenvoudig klikklak cameraatje door een amateurfotografe. Toch is de versiering goed zichtbaar. Geïnteresseerd in meer detail en uitleg over dergelijke zaken? Wordt dan abonnee op ons blad of lid van onze Stichting, want Frans Jansen heeft een fraaie bijdrage geleverd over juist dit soort versieringen in Stompwiic, afl. 2, 2016:

A4, zand en schelpen

Binnenkort verschijnt in Stompwiic, jaargang 1, afl. 2, een interessant artikel van de hand van de heer Jan van Rijn over de aanleg van A4 in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Een en ander fraai geïllustreerd met foto’s, die slechts bekend zijn bij een kleine kring mensen.

Uit zijn lezenswaardig verhaal blijkt dat in de oorlogsjaren het werk aan de A4 stillag en dat bood natuurlijk de gelegenheid om eens wat onderzoek te doen naar …. schelpen. Schelpen, zegt u? Ja, schelpen zeg ik en slakkenhuizen.

Ik citeer uit het verslag van de heren Blöte en Van Regteren Altena, die in 1943 een diepgravend onderzoek deden naar de schelpen in het zand(lichaam) van de beoogde weg. Het verslag van iets meer dan 2 A4tjes heeft de titel “Holocene mollusken van Stompwijk(Z.H.)”.

“In April 1943 verzamelden ons medelid Dr. H.C. Blöter en ondergeteekende onder Stompwijk aan de Kniplaan ten Oosten van den Vliet, gemeente Leidschendam, mollusken. Hier is voor den aanleg van een nieuwen verkeersweg van ongeveer ZZW-NNO verloopend kanaal gegraven, waaruit van een diepte van ongeveer 5 m zand werd opgezogen.”

En dat zand stamde dus uit het Holoceen, de periode rond 11.700 jaar geleden, toen Stompwijk nog aan de kust lag.

Tot slot nog een mysterie.

“Van de congeria cochleata vermoedt men, dat zij zich pas in de tweede helft van de vorige eeuw in ons land heeft gevestigd. Daar zij een bewoonster van brak water is, zou men haar aanwezigheid op deze plaats kunnen verklaren door aan te nemen dat hier sedert 1850 eens brak water aanwezig is geweest. Mij is geen enkel feit bekend, dat deze hypothese steunt. Voorlopig blijft de vondst van een losse klep van deze soort dus onverklaard.”

Van de congeria cochleata bestaan zeker foto’s, maar op de foto’s die ik heb gevonden rust copyright. Zelf dus even googelen als u nieuwsgierig bent naar het uiterlijk van deze geheimzinnige bewoonster van Stompwijk.

Het artikel verscheen in “Correspondentieblad Nederlandse Mollusken Vereniging, 1945”.

Als u lid wilt worden van de Stichting Oud Stompwijk, kunt u het aanmeldformulier downloaden, printen, invullen en in de brievenbus van één van de bestuursleden stoppen. U kunt ook contact opnemen via email (redactie@oudstompwijk.nl).

Onderlinge tuinvereniging

Een heel aardige website met daarop vele foto’s is te vinden op de website van de Onderlinge tuinvereniging, zie bijvoorbeeld de prachtige foto hierbij:

lammebrug_1963

En hoewel de we te doen hebben met een vereniging die zich in eerste instantie bezighoudt met tuinieren en zo, is er ook veel belangstelling voor het gebied langs de Vlietweg, zeg vanaf Leiden richting Stompwijk. Boerderijen, bruggen, etc. komen langs.

Voor dat Zoetermeer groot werd, voor dat Leidsenhage bestond, deden vele Stompwijkers hun kledinginkopen en dergelijke in Leiden. En de meeste van die Stompwijkers gebruikten tot 1961 de brug, die we hier rechtsboven in de hoek zien.

Impressies bij het samenzijn van VrouwActief en StOS

Dinsdag 13 november was Stichting Oud Stompwijk te gast bij VrouwActief. Het was de eerste keer dat er een avondvullend programma ingevuld moest worden. Voorzitster Truus Knijnenburg had deze taak op zich genomen en Pedro Ammerlaan was aanwezig om de foto’s in te scannen. Voor het vervoer van de scanner is er door Nico Bolleboom sr. een kist gemaakt waar deze scanner precies in past zodat hij veilig vervoerd kan worden. Nico heeft dit op verzoek van StOS gedaan en omdat hij dit ook nog eens pro-deo gedaan heeft, zijn de bestuursleden van StOS hem super dankbaar voor dit mooie geschenk.

img_7769

Zelf was ik deze avond aanwezig als bestuurslid van VrouwActief, maar toch ook wel met de pet van StOS op, dus het was best spannend hoe een en ander zou gaan. Ik wist al dat Truus een mooie presentatie gemaakt had en ook nog een quiz over Stompwijk voor ons in petto had.

“Impressies bij het samenzijn van VrouwActief en StOS” verder lezen