De Graal

Een ‘still’ uit een filmopname van het MYSTERIE-SPEL ST. LYDWINA, 22 apr 1933, dat werd opgevoerd in Schiebroek. http://in.beeldengeluid.nl/collectie/details/expressie/4210184/false/true

Op bladzijde 3, in het artikel over Van Noort in Stompwiicc, aflevering 16, is er in het onderschrift bij de foto aldaar sprake van “De Graal”. De Graal is een  nog steeds bestaande beweging van katholieke vrouwen, opgericht in 1928 (website: http://www.degraalbeweging.nl/, Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Graal_(vrouwenbeweging).

Gezien de grote populariteit van deze beweging in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, vraagt de (web)redactie zich af of er ook vrouwen uit Stompwijk lid zijn geweest van deze beweging, misschien zelfs meegedaan hebben aan de massale optredens in stadions? Mocht u daar meer informatie over hebben, neemt u dan alstublieft contact op met de redactie of reaageer hier in de commentaar sessie.

De afgelopen maanden

De afgelopen maanden waren ongewoon. Als we alleen al kijken naar ons blad Stompwiic dan zien we dat in korte tijd twee themanummers te verwerken hadden, dat er een herverdeling van (bestuurlijke) werkzaamheden heeft plaatsgevonden en dat we wereldwijd in een crisis belandden. En wat het laatste betreft, dat is nog niet over.

De eerste twee punten, de themanummers en de herverdeling van taken, zijn wel naar wij menen tot tevredenheid opgelost en afgehandeld. Maar u begrijpt zoiets kost tijd, vaak meer tijd dan eerst bedacht. En dat is dan ook een van de belangrijkste reden waarom er op dit platform zo weinig gebeurde de afgelopen maanden.

Een frisse herstart dan maar. Gelukkig kunnen wij wel melden dat het met het halen van de verschijningsfrequentie van Stompwiic goed zat. Zowel in de eerste aflevering als de tweede aflevering kwamen uit en werden verspreid in de laatste week van de respectievelijke kwartalen. Met name het juninummer was nog wat lastig, omdat er zoals bekend geen direct overleg kon worden gevoerd. Alles moest op afstand. En zeg zelf, zo overleggen met elkaar kost gewoon meer tijd.

In de laatste aflevering staan de volgende bijdragen:

Voorkant nieuwste aflevering Stompwiic, afl. 16.
  1. Van Noort: enkele observaties; 2. Pastoor Cornelius Floor, Voorhouter in Stompwijk; 3. In gesprek met Jaap Verburg; 4. Stompwijk 200 jaar geleden, deel 4 (slot) en 5. Mededelingen, Opmerkingen, Vragen. Van het laatste onderdeel is het de bedoeling dat dat voortaan in iedere aflevering terugkeert. De redactie van het blad meent dat er ruimte moet zijn voor een dergelijke rubriek, simpelweg omdat er geregeld mededelingen of vragen zijn.

Wij hopen dat u genoegelijke tijden doormaakt bij het lezen van de nieuwe aflevering van ons blad.

Inkijkexemplaar Stompwiic afl. 13 beschikbaar!

Hieronder de eerste bladzijden van ieder artikel in de laatste publicatie van ons blad Stompwiic afl. 13. Nieuwsgierig geworden naar de volledige tekst? Een abonnement op het blad is de oplossing! Druk het inschrijfformulier af,vul het dan in en lever het af op het correspondentieadres.

Stompwiic13_teaser

Inkijkexemplaar Stompwiic afl. 12 beschikbaar!

Hieronder de eerste bladzijden van ieder artikel in de laatste publicatie van ons blad Stompwiic afl. 12. Nieuwsgierig geworden naar de volledige tekst? Een abonnement op het blad is de oplossing! Druk het inschrijfformulier af,vul het dan in en lever het af op het correspondentieadres. (Aanmeldformulier)

Stompwiic12-definitief-inkijkexemplaar

Tweede Wereldoorlog in 2020

Binnenkort -in mei- gedenken wij dat het 74 jaar geleden is dat de Tweede Oorlog voor de bewoners in Nederland eindigde. Diezelfde oorlog woedde helaas nog enkele maanden door in het Verre Oosten, maar in augustus 1945 was het ook daar gedaan met het krijgsgeweld. De enorme impact die die oorlog heeft gehad op het collectieve bewustzijn van Nederland hing natuurlijk samen met de feitelijke ervaringen van alle direct betrokkenen. Ook de indirect betrokkenen, zeg maar de eerste generatie van na die oorlog werd geregeld geconfronteerd met die oorlog, namelijk door de verhalen van hun ouders, grootouders en andere oudere familieleden.

Gezien de enorme grote ellende die miljoen mensen ondervonden; honger, marteling, genocide, militaire slachtpartijen op grote schaal, is het niet meer dan normaal dat nog latere generaties toch op zijn minst goed worden geïnformeerd over die Tweede Oorlog. In het onderwijs is er -mag ik aannemen- ieder jaar weer aandacht voor dat stuk inktzwarte geschiedenis. Zo ook in groep 7 in Stompwijk in 2012, getuige de bundeling van verhalen en tekeningen in een dik dossier.

De voorkant van een bundeling van werkstukken en tekeningen van Stompwijkse leerlingen uit groep 7 in 2012.

Volgend jaar is het dus 75 jaar geleden dat de bevrijding een feit was geworden en dat wordt op grote schaal herdacht in Nederland. Voor Nederland organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei tal van festiviteiten. Voor een uitgebreid overzicht kan men terecht op de website https://www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid. Ongetwijfeld zal ook onze gemeente het nodige organiseren. Stichting Oud Stompwijk wil ook graag proberen een bijdrage te leveren aan ’75 jaar vrijheid’. En daarom wordt gezocht naar directe herinneringen, foto’s en dergelijke maar ook werkstukken als boven aangeduid.

Neemt u alstublieft contact op de Stichting Oud Stompwijk als u meent iets te kunnen bijdragen aan het geplande themanummer van de StOS in september 2020.