Dit is een plek voor het subdomein bidprentjes.oudstompwijk.nl
De werkzaamheden voor het ontwerpen van een database en het optuigen daarvan zijn inmiddels begonnen.

Diegenen die hier aan werken kunnen hier inloggen.