De plattegrond van Stompwijk rond 1830

Landkaarten worden al duizenden jaren gemaakt. De alleroudste kaarten waren bedoeld om landen of gebieden af te bakenen van andere landen of gebieden. De Romeinen bedienden zich van kaarten die afstanden aangaven tussen steden. De afstanden waren redelijk nauwkeurig, als plattegrond -een beschrijving van de werkelijkheid- waren zij niet goed. Lees “De plattegrond van Stompwijk rond 1830” verder

De omvang van de beelddatabank

Een voorlopige schatting van het aantal unieke foto's dat opgenomen kan worden in de beelddatbank ligt ergens tussen de 5.000 en 7.500 foto's. Inmiddels is wat twijfel ontstaan over dit aantal. Het vermoeden is nu dat we toch op meer foto's zullen uitkomen.
Op dit moment wordt door vrijwilligers gedacht en gewerkt aan een vlotte manier om alvast een kale basis te leggen. Aandachtspunten daarbij zijn het in kaart brengen van een eerste rubricering, het bepalen van een kwaliteitscriterium met betrekking tot de te maken scans en het inregelen van een communicatieplatform waarop de vrijwilligers kunnen overleggen.
Hallo wereld, het is vandaag 31-05-2020