Boeken, boeken en nog eens boeken

Onlangs ontving de stichting een stapeltje boeken die alle over Stompwijk gaan. Een paar boeken zijn vrij recent want geschreven en gepubliceerd door de heer Schalken. Cor Schalkens boeken waren uitermate succesvol. In vrijwel ieder Stompwijks huishouden zijn wel een of meer publicaties van zijn hand te vinden.

Twee boeken hebben een paar jubilea van de Stompwijkse Boys als onderwerp. Vooral leuk vanwege de vele foto’s en de aardige verhalen van spelers en (oud)bestuursleden. De omstandigheden waarin de voetballers in de begintijd moesten voetballen, denk aan de kleedkamers of liever dat wat voor kleedkamer moest doorgaan [‘als wij de kleedkamer hadden verlaten, gingen de varkens er weer in’ las ik ergens] zijn naar huidige maatstaven beslist mensonterend te noemen.

De boeken gaan onderdeel uitmaken van een bibliotheekje met boeken en ander gepubliceerd materiaal. Denk hierbij aan artikeltjes, tijdschriften, de bladen van de buren, ‘gepubliceerde’ informatiepanelen en dergelijke.

Ook het vaak geciteerde werk van A. N. Duijnisveld, Stompwijk, zat tussen de boeken die ons werden overgedragen. U ziet hier de ietwat sombere omslag. De toestand van het boekje is niet al te best, maar alles is nog goed leesbaar.

Interessant is de opdracht in het boekje, zie vooral de fraaie handtekening:

Wie kan er iets meer vertellen over de W. Waaijer aan wie de heer Boogmans (H.d.s = Hoofd der school) het boekje in 1943 opdroeg?

Foto’s gezocht

We krijgen vragen over – en naar – de foto’s uit de boeken van C.J. Schalken. De kwaliteit van de foto’s in deze boeken is helaas niet hoog. Destijds kon het waarschijnlijk niet beter.

Wij – de redactie van Oud Stompwijk – denken dat degenen die de foto’s ter beschikking hebben gesteld aan Schalken, ze weer terug hebben gekregen. We doen nu een poging om zoveel mogelijk van deze foto’s weer ‘boven water’ te krijgen. Deze worden dan met hedendaagse techniek gescand en in onze beeldbank opgenomen.

Wie-o-wie kan ons aan deze foto’s helpen? Iedere foto telt!
Stuur een e-mail naar ‘redactie@oudstompwijk.nl’ of ‘schiet’ één van de bestuursleden aan.  U krijgt de foto’s onbeschadigd van ons retour.

 

Geheime groep

De titel van dit bericht is wat cryptisch omdat het de verwijzing is uit ons blad Stompwiic. Daarin staat een artikel over het maken van een geheime groep op Facebook waar u uw familiefoto’s in kunt opslaan en delen met de familie.

Stichting Oud Stompwijk ziet veel foto’s langs komen die niet met Stompwijk hebben te maken, of te persoonlijk zijn om ze aan iedereen te laten zien. Toch is het zonde om deze foto’s (weer) voor tientallen jaren weg te stoppen.  Voor de eigen familie zijn ze een bron van herkenning zijn. Naar deze foto’s kijken roept mooie herinneringen op. Samen met de familie naar deze foto’s kijken is geweldig.

In mijn familie hebben we de foto’s van onze ouders, broers, zussen, neven en nichten, ooms en tantes bij elkaar gebracht. De foto’s van mijn ouders had ik al heel vaak bekeken. Toen kwamen mijn neven uit Den Haag met hun foto’s. Prachtige familiefoto’s die ik nog niet kende.

Als wij onze familiefoto’s niet met elkaar hadden gedeeld dan waren deze waarschijnlijk nog voor heel lang in diverse dozen verborgen gebleven. Misschien wel voor altijd. Nu kan iedereen in onze familie genieten van al die herinneringen. Informeer eens bij uw familie of ze dit voorbeeld willen volgen. Uiteraard met uw eigen familiefoto’s. U zult daar geen spijt van krijgen.

Mijn familie heeft dan ook Facebook gebruikt om onze foto’s met elkaar te delen. Iedereen kan in Facebook een ‘geheime groep’ maken. Aan zo’n groep kan eenvoudig een fotoalbum worden gekoppeld, of meerdere albums. Zo’n geheime groep is alleen te bekijken door degenen die toestemming van de beheerder krijgen.

Als u uitleg wilt over het maken van een geheime groep in Facebook dan heeft SeniorWeb daar een handige video van gemaakt.

Hopelijk komt u door het delen van uw familiefoto’s ook nog iets voor Oud Stompwijk tegen. Zo zijn we al aan veel materiaal voor onze beeldbank gekomen. Hebt u vragen, stel die dan via redactie@oudstompwijk.nl

Aanleveren materialen

De digitale variant hebben we het over. Foto’s, albums, dia’s enz. scannen we graag voor u. Neem daarvoor contact op via redactie@oudstompwijk.nl of ‘schiet’ één van de bestuursleden aan.

Als u al over digitale foto’s van Stompwijk beschikt dan willen we die graag hebben. Stuur een e-mail naar redactie@oudstompwijk.nl. Wij nemen dan contact met u op over de beste manier om het aan te leveren.

Als u ons wilt helpen door bijv. foto’s te scannen dan scheelt ons dat een hoop werk. Om uw scans in de beeldbank te kunnen verwerken helpt u ons het beste door het als volgt aan te leveren zoals in de bijlage “Aanleveren digitale materialen” is beschreven.

Hebt u vragen, stel die dan via redactie@oudstompwijk.nl

Versieringen op de gevels van boerderijen

Zojuist vernam ik dat de tweede aflevering van het blad ‘Stompwiic’ van de persen is gerold. De komende dagen gaan bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Oud Stompwijk het blad versturen dan wel bezorgen. Nog even geduld alstublieft!

Hierbij nog een detail uit een wazige foto die ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw is gemaakt met een eenvoudig klikklak cameraatje door een amateurfotografe. Toch is de versiering goed zichtbaar. Geïnteresseerd in meer detail en uitleg over dergelijke zaken? Wordt dan abonnee op ons blad of lid van onze Stichting, want Frans Jansen heeft een fraaie bijdrage geleverd over juist dit soort versieringen in Stompwiic, afl. 2, 2016: