Toneel in Stompwijk

In de jaren 1944, 1945 en 1946 werden in Stompwijk drie verschillende opvoeringen gegeven. Voor de eerste, in 1944, “De geheimen van de heilige mis”, was er een duidelijke aanleiding namelijk het zestigjarig priesterjubileum van Dr. G. van Noort. Van Noort zit hier derde van links op de voorste rij met het boekje met de voorgedragen tekst in zijn hand.

Het is dat boekje waar ik het hier over wil hebben. Dat boekje geeft namelijk een heleboel informatie over het stuk en niet alleen de tekst die werd voorgedragen. Wat te denken van de aanwijzing op blz. 4 voor het Koor der onwetenden: “Dan, links, komt het koor der ontwetenden binnen begeleid door de onwetenheid-met-geblinddoekte oogen. Zij naderen tastende, een keten vormende, als de blinden van Breughel, een bochtigen weg makende”. En op blz. 35 “Twee engelen brengen de kelk en de Hostie, een derde het water”.

Behalve het leren van de teksten, het bouwen van het uitgebreide decor en het repeteren, waren er natuurlijk ook nog een hele reeks obstakels te overwinnen, die niet direct op het stuk zijn terug te voeren. Wat te denken van toestemming van de bezetter. Een plaats waar honderden mensen bijeen kwamen was altijd iets waar de bezetters huiverig voor waren, bovendien was de invasie net begonnen en stonden de geallieerden al in België. Het is dan ook eigenlijk een wonder dat de opvoering doorgang mocht vinden. Maar ook moest er volgens de letter van het boekje ook het nodige worden geregeld met ‘rechthebbenden’. Op blz. 2, zie hieronder staan de opvoeringsvoorwaarden. In de eerste alinea: “Voor opvoeringen van dit werk in Nederland behoort door amateurs-vereenigingen minstens vier dagen vóór elke opvoering gestort te zijn voor iedere opvoering een auteursrecht van fl. 10,–“. De vraag is of gezien de oorlogsomstandigheden men zich in Stompwijk hier druk over maakte?

Is er van het stuk “De geheimen van de heilige mis” het nodige bekend, foto’s, een film en de tekst, minder weten wij over de stukken die in 1945 en in 1946 zijn opgevoerd. Daarover later meer.

Stompwijk uit de lucht

Velen onder ons zijn vertrouwd met Google Earth. In feite een computerprogramma waarmee we naar foto’s van de aarde kijken waarop in lagen kan worden ingezoomd, startend in de ruimte, eindigend een flink aantal meters boven de grond. Een belangrijk kenmerk is dat we loodrecht naar beneden kijken. Je kunt wel in een hoek kijken naar het gebied van voorkeur, maar die hoek of kijkrichting wordt berekend door de computer, niet omdat je dan plotseling naar een andere foto zit te kijken, die vanuit de juiste kijkrichting is gemaakt. Gebruikers van Google Earth in Stompwijk hebben ongetwijfeld al eens een keer in hun achtertuin gekeken of in achtertuinen van dorspgenoten iets verderop gekeken, of met de optie ‘streetview’ de verschillende verschijningsvormen van voordeuren bekeken. Streetview zit in Google Earth (en Google Maps) ingebakken, maar is eigenlijk een aparte voorziening, je kijkt immers naar vanaf het dak van een auto -op straatniveau dus- gemaakte foto’s. Dat is toch iets anders dan foto’s die vanuit de ruimte of vanuit vliegtuigen zijn gemaakt.

Tegenwoordig hebben we ook nog drones, kleine helicopterachtige toestellen die op afstand bestuurbaar zijn en veelal voorzien van een camera. Ook deze toestellen kunnen gebruikt worden om foto’s en filmpjes te maken van je eigen achtertuin of van de bijzonder plekken in je eigen omgeving. En dat is gebeurd voor een stukje Stompwijk. Wij hebben de beschikking gekregen over een handvol foto’s en filmpjes gemaakt vanuit een drone; foto’s en fimpjes van de Meer- en Geerweg en de naastgelegen Ringvaart. Over niet al te lange tijd beginnen de werkzaamheden aldaar om de toevoer van het water naar het wateropslaggebied in de nieuwe driemanspolder te verbeteren. Een mooie aanleding om een en ander eens vast te leggen.

Uiteraard gebruiken wij deze website om in de toekomst nog meer filmpjes van dit gebied te presenteren.

Wilt u bovenstaand filmpje ook op uw smartphone bekijken, scan dan de qr-code hieronder:
 
qr code

Op te richten werkgroepen

Nu alles in wat rustiger vaarwater terecht is gekomen, leek het het bestuur van de stichting een goed idee om behalve op foto’s nu ook de pijlen te richten op andere zaken. Maar eerst moet natuurlijk duidelijk zijn hoe je dan die andere zaken moet gaan organiseren. Al snel kwam het bestuur uit op het in het leven roepen van werkgroepen. Zo is er eigenlijk al een werkgroep foto’s bestaande uit een paar bestuursleden en een groepje vrijwilligers. Deze werkgroep besteed tijd en aandacht aan het beschrijven van foto’s, het plaatsen van foto’s in de beelddatabank en het op orde houden van die beelddatabank.

Behalve foto’s wil het bestuur nu ook graag dat er werkgroepen komen voor de volgende onderwerpen: bidprentjes, knipsels, evenementen en publicaties. In de komende tijd gaan wij hier nader in op ieder van de genoemde werkgroepen. Nu staat of valt iedere werkgroep bij ‘leden’ van een werkgroep en het laat zich raden dat die er voor de nieuwe onderwerpen hierboven genoemd nu nog niet zijn. Daarom bij deze een oproep aan ieder die graag lid wil worden van een nieuwe werkgroep om zich aan te melden op redactie@oudstompwijk.nl. Omdat de werkgroepen -met uitzondering van de foto werkgroep- nog niet zijn gestart heeft een ieder die zich aanmeldt natuurlijk invloed op de richting die de werkgroep dient op te gaan. Welke bronnen gaan we gebruiken, wat beschrijven we precies, hoe ziet de database eruit en bovenal hoe is de taakverdeling?

Belangstelling voor bidprentjes, meld u aan op redactie@oudstompwijk.nl. Belangstelling voor knipsels, meld u aan op redactie@oudstomwpijk.nl. Belangstelling voor … enfin u begrijpt het nu wel. U wordt zo snel mogelijk benaderd om nadere afspraken te maken.

Doopbewijs en stempel

In 1924 schreef pastoor Floor een doopbewijs uit voor Paul Janson. Katholieke mannen en vrouwen hadden een dergelijk bewijs onder andere nodig als zij het sacrament van het Vormsel ontvingen of gingen trouwen. Een dergelijk bewijs is iets anders dan de geboorteakte die van gemeentewege wordt verstrekt!

In 1924 werd Paul Janson 15 jaar oud, te jong voor het huwelijk en dus veronderstellen wij dat hij het bewijs nodig had om gevormd te kunnen worden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij buiten de parochie moest aantonen dat hij katholiek was gedoopt, bijvoorbeeld om een opleiding te kunnen volgen. De taal van het met de hand geschreven tekst was Latijn. Er staat zoiets als:
Gegroet Lezer!

Op 21 oktober 1909 werd in de Laurentius Kerk te Stompwijk Paulus Janson gedoopt. Zijn ouders zijn Cornelis Janson en Alida van Boheemen. [Opgesteld] in harmonieuze geest (bij goed verstand, vermoed ik, a.j.). C. Floor op 27 november 1924.

Op het bewijs ook een wazige stempel, links hieronder afgebeeld, rechts zoals hetzelfde stempel er uitziet, maar dan nu gemaakt met de huidige stempel.

Landlevenfair op de Stompwijkse paardendagen…

Stichting Oud Stompwijk stond voor de 2e keer op de Landlevenfair tijdens de Stompwijkse paardendagen. Na een prachtige openingsdag met klaverjassen, optocht, ringsteken en een daverend feest was het op zaterdag om 12.00 uur alweer druk op het terrein voor en achter de tribune. Voor de tribune werd het springconcours uitgezet en kwamen de eerste paardjes/pony’s aan en achter de tribune werd een grote verscheidenheid aan attracties opgebouwd om iedereen te laten genieten van alweer de derde Landlevenfair.

Ook Stichting Oud Stompwijk was present en we hadden een prachtige stand, waarvan de partytent met behulp van Mike Turkenburg en Marco de Groot neergezet was. Mijn dank aan beide heren voor de hulp en aan Antoinet en Frans voor de tent. Want daarin is een dorp dan wel weer groot, iedereen helpt mee om de fair tot een succes te maken.

En druk was het, om 1 uur liepen er al aardig wat bezoekers rond, je kreeg amper de kans om wat uit te stallen. De fair werd om 14.00 uur officieel geopend door voorzitter Theo v.d. Bosch, Marie-Louise en consorten hebben heel veel werk verzet om een mooie fair neer te zetten.

Er waren leuke attracties voor de kinderen en de ouderen konden genieten van antieke tractoren of pompende motoren, de speciale grasmaaier van Ryan, Tim met zijn opkikkerstand met heerlijke cup cakes, Elly met mooie creaties, Adrie met oude melkbussen, teveel om alles op te noemen.

En Stos stond er met foto’s van vroeger waarop kleuters aan de hand van mamma of pappa de kermis op gingen. Een aantal bezoekers herkende zich en gingen op verzoek op de foto met de oude foto in hun hand. Ook verkochten wij ansichtkaarten en postzegels met het dorstig hert erop.

En er was een quiz samengesteld met vragen uit het boek van het honderdjarig bestaan van de Harddraverij. Dit boek is voor de liefhebber nog steeds bij ons te koop voor € 5,=. Het waren pittige vragen volgens de deelnemers en sommigen gingen er echt even voor zitten met het inkijkexemplaar. Nut had dit wel, want zij zitten bij de prijswinnaars van de quiz, 1. Anja en Inge Rotteveel , winnen een prachtig Meerpolder boek 2. Helma Schipper gelijk geëindigd met Gerda v.d. Bosch / Jeannet Bos, zij ontvangen een setje kaarten en 10 Stompwijkse postzegels 3. Jan Duppen, een jaar lidmaatschap van Stichting Oud Stompwijk Leuk dat jullie meededen en gefeliciteerd met jullie prijs !

Verder hebben wij 10 nieuwe leden in kunnen schrijven en zo gaat het ledental toch steeds iets omhoog en kunnen wij ons werk blijven voortzetten. Zijn er nog mensen die niet op de fair konden komen, maar wel graag lid willen worden om ons te ondersteunen en het boekje Stompwicc willen ontvangen ga dan naar de website www.oudstompwijk.nl.

Kijk ook eens op facebook bij foto’s van weleer en herinneringen aan Stompwijk. Misschien herken je jezelf of een familielid op een van de vele foto’s en heb je zelf een mooi verhaal, vertel het ons. Heb je “oude” foto’s dan willen wij die graag ontvangen om in te scannen en kunnen we onze beeldbank uitbreiden. Zo ontstaat er een mooi totaalbeeld over hoe het ooit was in Stompwijk en blijft dit bewaard voor de toekomst.

Op 9 september zijn wij erbij op Open Monumenten dag, jullie ook ? Er is een leuk programma samengesteld. Thema Boeren, burgers, buitenlui ! Kom langs bij de prachtige Stompwijkse monumenten en aansluitend het zomercarnaval van de Gaanders.