Binnenkort: een nieuwe stap

Ruim een maand geleden, op 2 mei, verscheen er op Facebook een bericht over de nieuwe mogelijkheid om op de website de boeken van Cor Schalken te doorzoeken. De te doorzoeken woorden en namen zijn nu goeddeels opgeschoond en binnenkort zal dan ook deze optie aan u worden aangeboden.

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de kwaliteit van de getoonde plaatjes van de pagina’s van de boeken van Schalken niet optimaal is. U begrijpt dat we hebben moeten kiezen voor een vlotte afhandeling van de zoekactie in de database en een vlotte verwerking van de plaatjes. Lang moeten wachten op in omvang grote plaatjes daar zit u vast niet op te wachten! We hebben er wel naar gestreefd om de een en ander toch nog presentabel te houden.

Behalve de -laten we zeggen- Schalken optie wordt ook de manier van zoeken naar foto’s in onze beeldbank volledig op de schop genomen. Om te beginnen gaan we straks voortaan zoeken in een andere omgeving. Wees niet bang, u wordt keurig doorverwezen naar de nieuwe webstek.

In plaats van namen in te toetsen krijgt u per letter van het alfabet de achternamen te zien die beginnen met de gekozen letter. Klikt u op ‘J’ dan krijgt u de namen te zien die beginnen met een ‘J’: Janson – Klijn, Janson – Lelieveld, Janson – Overmeer, Janson – van Bohemen, Janson – Vurens, Janson (108), Janson-Bohemen, Janson-van Bohemen, Jong – van der Poel, Jong (63), Juffermans (42). De getallen tussen haakjes verwijzen naar de aantallen keren dat die namen als zodanig voorkomen in de boeken van Schalken. Klikken op zo’n getal geeft u een overzicht van pagina’s uit de boeken van Schalken waarop de desbetreffende naam voorkomt. Overigens, als u start met een naam te zoeken in de boeken van Schalken dan ziet u daar ook een verwijzing naar onze fotobeeldbank. Een en ander werkt dus over en weer.

Klikt u op de naam in de optie ‘Namen’ zelf dan krijgt u diezelfde naam weer tezien, maar nu met de voornamen (indien bekend): Jong – van der Poel, Gerarda de; Jong, Fried de; Jong, Kees de; Jong, Linda de; Jong, Marie de; Jong, Na de; Jong, Pastoor H. de. Klikken op de naam van keuze geeft de foto(‘s) in klein formaat. Klikken op het kleine formaat fotootje geeft tot slot een grote weergave inclusief ander informatie (ook hier indien bekend).

Kijk geregeld op onze website voor mededelingen over de nieuwe mogelijkheden!

Stompwiic 3 verschenen

De derde aflevering van Stompwiic is klaar. In dit blad een indrukwekkend verhaal over de oorlog. Arie Oliehoek zocht uit hoe het met de locatie van onze kerk zit. Het verhaal achter een bidprentje. We halen herinneringen op aan een Stompwijkse cowboy en nog veel meer.

Bij onze donateurs valt het blad binnenkort op de mat. Losse nummers zijn – indien voorradig – ook bij evenementen te koop. Wilt u niet misgrijpen? Wordt dan donateur van Stichting Oud Stompwijk. Kijk op deze website hoe u dat kunt worden.

Boek ‘400 jaar Meerpolder’

 

Over de Meerpolder, in de volksmond De Meer, is een publicatie verschenen, samengesteld door historicus Ton Vermeulen. Het verhaalt over het meer, de ontginningen, het droogmaken, de polderbestuurders, een kamerheer van de tsaar, 20 ste eeuwse boeren en een droombeeld. Het boek telt 192 pagina’s, met ruim 150 illustraties en een harde kaft. Het is voor slechts € 19,50 te verkrijgen bij hist.Gen. Oud Soetermeer, Dorpsstraat 132, het Stadsmuseum Zoetermeer, Museum Swaensteyn te Voorburg en Stichting Oud Stompwijk.

Op zaterdag 11 maart 2017 van 14:00 uur tot 17:00 uur organiseert Stichting Oud Stompwijk  in het Dorpshuis, Doctor van Noortstraat 89 in Stompwijk, een kleine expositie met foto’s van de ‘Stompwijkse kant’ van de Meerpolder. We vertonen om 15:00 uur ook de film over de Meerpolder die in december was te zien. Tijdens deze middag kunt u het boek kopen. De auteur zal aan het begin van de middag aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en het boek te signeren.

Bent u donateur van Oud Stompwijk, dan heeft u een voordeeltje. U betaalt slechts € 17,50 voor het boek. Dit geldt ook voor degenen die zaterdag donateur worden.

Mocht u op 11 maart niet in de gelegenheid zijn om het boek te komen halen, dan kunt u het tot 1 april 2017 ook bestellen bij Stichting Oud Stompwijk. De prijs is € 19,50 als u in Stompwijk woont. Het wordt dan bij u thuis afgeleverd. Woont u buiten Stompwijk dan is de prijs € 25,40* i.v.m. verzendkosten. Het boek wordt dan via de post naar u verstuurd.

Maak het juiste bedrag over naar :
Rekening: NL77 RABO 0309 8685 64
t.n.v: Stichting Oud Stompwijk
Vermeld s.v.p. uw naam en adres

* In de Dorpsketting werd een onjuist bedrag voor de verzendkosten vermeld. Deze bleken helaas flink hoger dan was berekend.

Boeken, boeken en nog eens boeken

Onlangs ontving de stichting een stapeltje boeken die alle over Stompwijk gaan. Een paar boeken zijn vrij recent want geschreven en gepubliceerd door de heer Schalken. Cor Schalkens boeken waren uitermate succesvol. In vrijwel ieder Stompwijks huishouden zijn wel een of meer publicaties van zijn hand te vinden.

Twee boeken hebben een paar jubilea van de Stompwijkse Boys als onderwerp. Vooral leuk vanwege de vele foto’s en de aardige verhalen van spelers en (oud)bestuursleden. De omstandigheden waarin de voetballers in de begintijd moesten voetballen, denk aan de kleedkamers of liever dat wat voor kleedkamer moest doorgaan [‘als wij de kleedkamer hadden verlaten, gingen de varkens er weer in’ las ik ergens] zijn naar huidige maatstaven beslist mensonterend te noemen.

De boeken gaan onderdeel uitmaken van een bibliotheekje met boeken en ander gepubliceerd materiaal. Denk hierbij aan artikeltjes, tijdschriften, de bladen van de buren, ‘gepubliceerde’ informatiepanelen en dergelijke.

Ook het vaak geciteerde werk van A. N. Duijnisveld, Stompwijk, zat tussen de boeken die ons werden overgedragen. U ziet hier de ietwat sombere omslag. De toestand van het boekje is niet al te best, maar alles is nog goed leesbaar.

Interessant is de opdracht in het boekje, zie vooral de fraaie handtekening:

Wie kan er iets meer vertellen over de W. Waaijer aan wie de heer Boogmans (H.d.s = Hoofd der school) het boekje in 1943 opdroeg?

Foto’s gezocht

We krijgen vragen over – en naar – de foto’s uit de boeken van C.J. Schalken. De kwaliteit van de foto’s in deze boeken is helaas niet hoog. Destijds kon het waarschijnlijk niet beter.

Wij – de redactie van Oud Stompwijk – denken dat degenen die de foto’s ter beschikking hebben gesteld aan Schalken, ze weer terug hebben gekregen. We doen nu een poging om zoveel mogelijk van deze foto’s weer ‘boven water’ te krijgen. Deze worden dan met hedendaagse techniek gescand en in onze beeldbank opgenomen.

Wie-o-wie kan ons aan deze foto’s helpen? Iedere foto telt!
Stuur een e-mail naar ‘redactie@oudstompwijk.nl’ of ‘schiet’ één van de bestuursleden aan.  U krijgt de foto’s onbeschadigd van ons retour.