Stichting Oud Stompwijk

Nieuws

Oud stompwijk logo

De doelstellingen van de stichting:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van het buurtschap Stompwijk, het verzamelen en digitaliseren van historische documenten, van fotomateriaal die betrekking hebben op het buurtschap Stompwijk en het meewerken aan het documenteren en het behoud van historische monumenten en karakteristieke plekken aldaar.

De stichting probeert dit onder meer te bereiken door:

  • het houden van lezingen, voordrachten, excursies, tentoonstellingen, het vullen, onderhouden en beschikbaar stellen van een via internet voor iedereen toegankelijke beelddatabank en dergelijke;
  • het bevorderen van plaatselijke onderzoekingen op historisch gebied en het doen van publicaties op dit gebied;
  • het samenwerken met instellingen, stichtingen en/of verenigingen, die een soortgelijk doel nastreven.

De stichting richt zich tot het bereiken van haar doelstelling op de gehele ook voormalige bevolking van het buurtschap, alsmede op hen die zich daarbij betrokken voelen.