Stompwiic

Op geregelde tijdstippen zal een blad verschijnen met daarin artikelen over typisch Stompwijkse aangelegenheden. Dit blad is in eerste instantie bestemd voor de geregistreerde abonnees, maar uiteindelijk zullen de bladen ook hier als file beschikbaar komen.