Stompwiic, afl. 1

Het eerste blad verscheen dan eindelijk in begin september. Zoals altijd is het bij dit soort werk altijd een beetje aftasten. Hoe krijg ik voldoende kopij? Hoe moet de opmaak van het blad er uit zien? Wanneer moeten we klaar zijn? En ga zo maar verder.

Wij beschouwen al dit werk nog niet als klaar. U mag verwachten dat het volgende blad er weer wat anders uit zal zien. Al doende leert men immers. Maar wij hebben er wel goed vertrouwen in dat er uiteindelijk een altijd goed leesbaar blad zal verschijnen.

In ons eerste blad treft u de volgende bijdragen aan:

  1. Woord vooraf – Truus Knijnenburg – van Velzen
  2. De geschiedenis van de Meeslouwermolen – Jan van Rijn
  3. De school op de kaart – Aad Janson
  4. Het Heilig Hart beeld – Marianne Turk
  5. Wij presenteren ons op fairs! – Ria Luiten
  6. Thema: Schoolpauze!
  7. Wie wat waar wanneer?
  8. De website
  9. Bestuurlijk
  10. Slot

Wilt u het blad ontvangen? Wordt dan lid van Stichting Oud Stompwijk. Meldt u aan op redactie @pestaart oudstompwijk.nl of schiet een van de bestuursleden aan als u hem of haar tegenkomt.