Inkijkexemplaar Stompwiic afl. 13 beschikbaar!

Hieronder de eerste bladzijden van ieder artikel in de laatste publicatie van ons blad Stompwiic afl. 13. Nieuwsgierig geworden naar de volledige tekst? Een abonnement op het blad is de oplossing! Druk het inschrijfformulier af,vul het dan in en lever het af op het correspondentieadres.

Stompwiic13_teaser

Inkijkexemplaar Stompwiic afl. 12 beschikbaar!

Hieronder de eerste bladzijden van ieder artikel in de laatste publicatie van ons blad Stompwiic afl. 12. Nieuwsgierig geworden naar de volledige tekst? Een abonnement op het blad is de oplossing! Druk het inschrijfformulier af,vul het dan in en lever het af op het correspondentieadres. (Aanmeldformulier)

Stompwiic12-definitief-inkijkexemplaar

Tweede Wereldoorlog in 2020

Binnenkort -in mei- gedenken wij dat het 74 jaar geleden is dat de Tweede Oorlog voor de bewoners in Nederland eindigde. Diezelfde oorlog woedde helaas nog enkele maanden door in het Verre Oosten, maar in augustus 1945 was het ook daar gedaan met het krijgsgeweld. De enorme impact die die oorlog heeft gehad op het collectieve bewustzijn van Nederland hing natuurlijk samen met de feitelijke ervaringen van alle direct betrokkenen. Ook de indirect betrokkenen, zeg maar de eerste generatie van na die oorlog werd geregeld geconfronteerd met die oorlog, namelijk door de verhalen van hun ouders, grootouders en andere oudere familieleden.

Gezien de enorme grote ellende die miljoen mensen ondervonden; honger, marteling, genocide, militaire slachtpartijen op grote schaal, is het niet meer dan normaal dat nog latere generaties toch op zijn minst goed worden geïnformeerd over die Tweede Oorlog. In het onderwijs is er -mag ik aannemen- ieder jaar weer aandacht voor dat stuk inktzwarte geschiedenis. Zo ook in groep 7 in Stompwijk in 2012, getuige de bundeling van verhalen en tekeningen in een dik dossier.

De voorkant van een bundeling van werkstukken en tekeningen van Stompwijkse leerlingen uit groep 7 in 2012.

Volgend jaar is het dus 75 jaar geleden dat de bevrijding een feit was geworden en dat wordt op grote schaal herdacht in Nederland. Voor Nederland organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei tal van festiviteiten. Voor een uitgebreid overzicht kan men terecht op de website https://www.4en5mei.nl/75-jaar-vrijheid. Ongetwijfeld zal ook onze gemeente het nodige organiseren. Stichting Oud Stompwijk wil ook graag proberen een bijdrage te leveren aan ’75 jaar vrijheid’. En daarom wordt gezocht naar directe herinneringen, foto’s en dergelijke maar ook werkstukken als boven aangeduid.

Neemt u alstublieft contact op de Stichting Oud Stompwijk als u meent iets te kunnen bijdragen aan het geplande themanummer van de StOS in september 2020.

Presentatie van de Grote Drooggemaakte Polder.

Aad Janson, bestuurslid van de Stichting Oud Stompwijk, houdt zich de laatste tijd intensief bezig met de Grote Drooggemaakte polder, meer in het bijzonder met de minuutplannen die 1819 van die polder zijn gemaakt. In die minuutplannen, zeg maar landkaarten, zijn alle percelen ingetekend en hun eigenaren aangeduid.

Hij gaat als volgt te werk. Iedere kaart wordt met behulp van een uitgebreid software pakket, QGIS versie 3.4, geprojecteerd op een kaart van de Grote Drooggemaakte Polder die door Google wordt aangeboden. U vindt die Google kaart ook in Google Maps en Google Earth. Ieder perceel wordt aangetekend en uiteindelijk gepresenteerd. Zo wordt het verleden op het heden gelegd, zo kunnen we zien wie, wat, waar in 1819.

De heer Huygens

In het blad Stompwiic, aflevering 11 verschijnt het eerste deel, in de navolgende delen wordt ingegaan op de geschiedenis, wijze van werken en presentatie van de gegevens in woord en kaarten. Wist u bijvoorbeeld dat in 1819 de heer Huygens, toen woonachtig in Den Haag en notaris van beroep, de meeste grond bezat in deze polder? En de heer Tipping slechts één klein stukje grond langs de Jan Koenen Sloot bezat?

Een nieuwe mogelijkheid: zoeken naar bidprentjes

Vandaag is de Stichting Oud Stompwijk gestart met het aanbieden van een mogelijkheid te zoeken naar bidprentjes. Bidprentjes van mensen die iets te maken hebben met Stompwijk. Daar geboren zijn, gewoond hebben of gestorven zijn. U vindt de mogelijkheid door te klikken naar de website van de bidprentjes rechtsboven in de menubalk.

Omdat er bij velen bidprentjes rondzwerven van mensen die niet altijd ‘iets te maken hebben met Stompwijk’ gaat het zeker gebeuren dat ook bidprentjes gevonden gaan worden van mensen die niets te maken hebben met Stompwijk. Zo kan schrijver dezes in een collectie prentjes grasduinen waarvan het merendeel betrekking heeft op onze buren, Zoeterwoudenaren dus.

Op de nieuwe website, https://bidprentjes.oudstompwijk.nl -u ziet hierboven een afbeelding van de startpagina- ziet u in één oogopslag hoeveel prentjes er inmidddels zijn ingevoerd. Inmiddels staat de teller op 263!

De website werkt het beste in de meest moderne browsers. Dus gebruikt u alstublieft de meest recente versies van Chrome, Firefox desnoods Edge, maar vermijd Mincrosofts Internet Explorer. Deze browser wordt niet echt meer goed onderhouden en loopt inmidddels achter op de meest moderne ontwikkelingen binnen de wereld van het Internet.