De Driemanspolder, ook voor Stompwijk!

Boek over het ontstaan van de Driemanspolder en de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer. Met ook interessante informatie over Stompwijk in de vorm van oude teksten en foto’s.

De Nieuwe Driemanspolder is onlangs open gegaan. Een gebied waar het geweldig recreëren is, op de rand van het Groene Hart tussen Zoetermeer en Den Haag. Het is een piekberging geworden om ons te beschermen na zware regenperioden. Het water dat dan over de dijken in de omgeving dreigt te stromen kan daar tijdelijk een plek vinden. Waarschijnlijk eens in de vijf tot tien jaar. Het gebied is onderdeel van een veel grotere polder die zich uitstrekt vanaf de Zoetermeerse Dorpsstraat tot de drie molens van Stompwijk-Wilsveen. 

Duizend jaar geleden lag hier een enorm moeras. Langzaam gingen boeren het gebied ontginnen. Ze groeven sloten om het moerasveen te ontwateren en akkers en weilanden aan te leggen. Veen bestaat voor een heel groot deel uit water, dus als je dat weghaalt dan klinkt het in. Het landschap daalt dan en je kunt het regenwater dat valt moeilijker wegvoeren. Op een gegeven moment kwamen daar watermolentjes voor. Daarnaast begonnen de boeren stukken land weg te graven dat ze lieten drogen tot de brandstof turf. Nu verdween het land in hoog tempo en ontstonden grote plassen. In de welvarende 17de eeuw zocht men echter land voor woningen en landbouw en het oog viel op die plassen. In 1668 kregen vermogende mannen toestemming de plas van de Driemanspolder droog te malen. Zeven jaar later konden ze het land verdelen en boerderijen bouwen.

300 jaar lang konden de boeren ongestoord graan en andere gewassen verbouwen en koeien melken. Toen kwam de bouw van de stad Zoetermeer. Het land verdween vanaf 1966 langzaam onder de nieuwe wijken Driemanspolder en Meerzicht, boerderijen werden ingewisseld voor flats. Het Westerpark groeide op de vruchtbare grond en de Sprinterlijn ging dwars door de polder rijden. En langs de rand verscheen Leidschenveen. Anno 2020 kwam de Piekberging erbij.
Over die hele geschiedenis is een boek verschenen: De Driemanspolder; boeren, baggeren, bouwen en bergen. Het grootformaat boek telt 192 pagina’s met bijna 150 illustraties. De Driemanspolder is verkrijgbaar bij Historisch Genootschap Oud Soetermeer (www.oudsoetermeer.nl) voor € 23. In te zien en ook te kopen in Dorpsstraat 132 als de coronamaatregelen dat toestaan op maandagavond, woensdag- en zaterdagmiddag. Leden krijgen korting!

De Graal

Een ‘still’ uit een filmopname van het MYSTERIE-SPEL ST. LYDWINA, 22 apr 1933, dat werd opgevoerd in Schiebroek. http://in.beeldengeluid.nl/collectie/details/expressie/4210184/false/true

Op bladzijde 3, in het artikel over Van Noort in Stompwiicc, aflevering 16, is er in het onderschrift bij de foto aldaar sprake van “De Graal”. De Graal is een  nog steeds bestaande beweging van katholieke vrouwen, opgericht in 1928 (website: http://www.degraalbeweging.nl/, Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Graal_(vrouwenbeweging).

Gezien de grote populariteit van deze beweging in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, vraagt de (web)redactie zich af of er ook vrouwen uit Stompwijk lid zijn geweest van deze beweging, misschien zelfs meegedaan hebben aan de massale optredens in stadions? Mocht u daar meer informatie over hebben, neemt u dan alstublieft contact op met de redactie of reaageer hier in de commentaar sessie.

De afgelopen maanden

De afgelopen maanden waren ongewoon. Als we alleen al kijken naar ons blad Stompwiic dan zien we dat in korte tijd twee themanummers te verwerken hadden, dat er een herverdeling van (bestuurlijke) werkzaamheden heeft plaatsgevonden en dat we wereldwijd in een crisis belandden. En wat het laatste betreft, dat is nog niet over.

De eerste twee punten, de themanummers en de herverdeling van taken, zijn wel naar wij menen tot tevredenheid opgelost en afgehandeld. Maar u begrijpt zoiets kost tijd, vaak meer tijd dan eerst bedacht. En dat is dan ook een van de belangrijkste reden waarom er op dit platform zo weinig gebeurde de afgelopen maanden.

Een frisse herstart dan maar. Gelukkig kunnen wij wel melden dat het met het halen van de verschijningsfrequentie van Stompwiic goed zat. Zowel in de eerste aflevering als de tweede aflevering kwamen uit en werden verspreid in de laatste week van de respectievelijke kwartalen. Met name het juninummer was nog wat lastig, omdat er zoals bekend geen direct overleg kon worden gevoerd. Alles moest op afstand. En zeg zelf, zo overleggen met elkaar kost gewoon meer tijd.

In de laatste aflevering staan de volgende bijdragen:

Voorkant nieuwste aflevering Stompwiic, afl. 16.
  1. Van Noort: enkele observaties; 2. Pastoor Cornelius Floor, Voorhouter in Stompwijk; 3. In gesprek met Jaap Verburg; 4. Stompwijk 200 jaar geleden, deel 4 (slot) en 5. Mededelingen, Opmerkingen, Vragen. Van het laatste onderdeel is het de bedoeling dat dat voortaan in iedere aflevering terugkeert. De redactie van het blad meent dat er ruimte moet zijn voor een dergelijke rubriek, simpelweg omdat er geregeld mededelingen of vragen zijn.

Wij hopen dat u genoegelijke tijden doormaakt bij het lezen van de nieuwe aflevering van ons blad.

Inkijkexemplaar Stompwiic afl. 13 beschikbaar!

Hieronder de eerste bladzijden van ieder artikel in de laatste publicatie van ons blad Stompwiic afl. 13. Nieuwsgierig geworden naar de volledige tekst? Een abonnement op het blad is de oplossing! Druk het inschrijfformulier af,vul het dan in en lever het af op het correspondentieadres.

Stompwiic13_teaser

Inkijkexemplaar Stompwiic afl. 12 beschikbaar!

Hieronder de eerste bladzijden van ieder artikel in de laatste publicatie van ons blad Stompwiic afl. 12. Nieuwsgierig geworden naar de volledige tekst? Een abonnement op het blad is de oplossing! Druk het inschrijfformulier af,vul het dan in en lever het af op het correspondentieadres. (Aanmeldformulier)

Stompwiic12-definitief-inkijkexemplaar