A4, zand en schelpen

Binnenkort verschijnt in Stompwiic, jaargang 1, afl. 2, een interessant artikel van de hand van de heer Jan van Rijn over de aanleg van A4 in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Een en ander fraai geïllustreerd met foto’s, die slechts bekend zijn bij een kleine kring mensen.

Uit zijn lezenswaardig verhaal blijkt dat in de oorlogsjaren het werk aan de A4 stillag en dat bood natuurlijk de gelegenheid om eens wat onderzoek te doen naar …. schelpen. Schelpen, zegt u? Ja, schelpen zeg ik en slakkenhuizen.

Ik citeer uit het verslag van de heren Blöte en Van Regteren Altena, die in 1943 een diepgravend onderzoek deden naar de schelpen in het zand(lichaam) van de beoogde weg. Het verslag van iets meer dan 2 A4tjes heeft de titel “Holocene mollusken van Stompwijk(Z.H.)”.

“In April 1943 verzamelden ons medelid Dr. H.C. Blöter en ondergeteekende onder Stompwijk aan de Kniplaan ten Oosten van den Vliet, gemeente Leidschendam, mollusken. Hier is voor den aanleg van een nieuwen verkeersweg van ongeveer ZZW-NNO verloopend kanaal gegraven, waaruit van een diepte van ongeveer 5 m zand werd opgezogen.”

En dat zand stamde dus uit het Holoceen, de periode rond 11.700 jaar geleden, toen Stompwijk nog aan de kust lag.

Tot slot nog een mysterie.

“Van de congeria cochleata vermoedt men, dat zij zich pas in de tweede helft van de vorige eeuw in ons land heeft gevestigd. Daar zij een bewoonster van brak water is, zou men haar aanwezigheid op deze plaats kunnen verklaren door aan te nemen dat hier sedert 1850 eens brak water aanwezig is geweest. Mij is geen enkel feit bekend, dat deze hypothese steunt. Voorlopig blijft de vondst van een losse klep van deze soort dus onverklaard.”

Van de congeria cochleata bestaan zeker foto’s, maar op de foto’s die ik heb gevonden rust copyright. Zelf dus even googelen als u nieuwsgierig bent naar het uiterlijk van deze geheimzinnige bewoonster van Stompwijk.

Het artikel verscheen in “Correspondentieblad Nederlandse Mollusken Vereniging, 1945”.

Als u lid wilt worden van de Stichting Oud Stompwijk, kunt u het aanmeldformulier downloaden, printen, invullen en in de brievenbus van één van de bestuursleden stoppen. U kunt ook contact opnemen via email (redactie@oudstompwijk.nl).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.